Νεοελληνική ιστοριογραφία και χρονογραφία:
εργογραφία (1529-1900)

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κύρτου πλέγματα, η ενότητα Νεοελληνική ιστοριογραφία και χρονογραφία: εργογραφία (1529-1900) περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων 2.441 τίτλων αυτοτελών εκδόσεων έργων της νεοελληνικής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας με αναλυτικές βιβλιολογικές πληροφορίες που αναπτύσσονται σε 15 πεδία:

• όνομα συγγραφέα

• όνομα ερανιστή

• όνομα συμπιλητή

• όνομα μεταφραστή

• σύντομος τίτλος εντύπου

• αναλυτικός τίτλος εντύπου

• θεματική ενότητα

• τυπογράφος

• εκδότης

• χώρα έκδοσης

• χώρα έκδοσης

• πόλη έκδοσης

• γεωγραφικές συντεταγμένες της πόλης (x, y)

• έτος έκδοσης

• βιβλιογραφία

Η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει τη βιβλιακή παραγωγή της περιόδου 1529-1900 μέσα από τον χρόνο και τον τόπο, να παρακολουθήσει το κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης του ιστορικού βιβλίου στον χάρτη της Ευρώπης, και να σχηματίσει τα διάφορα δίκτυα διάδοσης ιδεών και γνώσης στη γεωγραφική και χρονική τους διάσταση. Από την Ιταλία και την κεντροδυτική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την ανατολική Ευρώπη και την ελληνική Ανατολή, ένα πολύμορφο δίκτυο ανθρώπων (συγγραφείς, εκδότες, τυπογράφοι κ.λπ.) συνεργαζόμενο προκαλεί τη λόγια νεοελληνική βιβλιοπαραγωγή στον ευρωπαϊκό χώρο, εντάσσοντάς την σε ένα μεγαλύτερο εκδοτικό κύκλωμα.

Υπεύθυνος προγράμματος: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Συνεργάτης: Ευσταθία Πολίτη