Το τοπικό και διεθνές δίκτυο ελληνικών εμπορικών οίκων του 19ου αιώνα στην ανατολική Μεσόγειο

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου