Από τη Βενετία στην Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη.
Διαδρομές και «σκάλες» στις ελληνικές θάλασσες (1470-1685) μέσα από τις καταδιώξεις και τις ενέδρες πειρατών και κουρσάρων

Αντώνης Πάρδος