Συνεδρίες

αφίσες

Ενότητα Εργασίας 1: Δίκτυα χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων

Ενότητα Εργασίας 2: Δίκτυα αγορών

EE1.1. Δίκτυα επικοινωνίας (χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι) κατά τους Προϊστορικούς Χρόνους στη Βόρεια Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο

EE1.2. Tα δίκτυα επικοινωνίας των ρωμαϊκών χρόνων και η αυτοκρατορική πολιτική

EE 1.3. Δίκτυα επικοινωνίας στα Ιόνια Νησιά από την πρωτοβυζαντινή έως και τη μεσοβυζαντινή εποχή

EE 1.4. Δίκτυα εμπορίου: οι θαλάσσιοι δρόμοι του βενετικού εμπορίου στην Αν. Μεσόγειο. 13ος-14ος αι.

EE1.5. Καταγραφή των δικτύων χερσαίας και θαλάσσιας επικοινωνίας στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, με βάση χάρτες, δρομοδείκτες, λιμενοδείκτες και δρομολόγια από το 1200 περίπου έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους

EE1.6. Δρομολόγια και διαδρομές πειρατών και κουρσάρων

EE1.7. Δρομολόγια, σταθμοί και άνθρωποι στα περιηγητικά δίκτυα (15ος-19ος αιώνας)

ΕΕ2.1. Τα εργαλεία μέτρησης και η ανταλλακτική αξία των αγαθών στην Ανατολική Μεσόγειο: δίκτυα μετρικών συστημάτων και ισοτιμιών στην προνομισματική περίοδο

ΕΕ2.2. Η οικονομική και κοινωνική διείσδυση Ρωμαίων και Ιταλιωτών «επιχειρηματιών» στις ελληνικές πόλεις: δίκτυα εμπορίου και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και πρώτων υλών στον ελλαδικό χώρο κατά τη ρωμαϊκή εποχή

ΕΕ2.3. Η νομισματική κυκλοφορία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στην Κόρινθο και στην Αθήνα

ΕΕ2.4. Η νομισματική κυκλοφορία σε σχέση με τα οικονομικά/εμπορικά δίκτυα στην Ανατολική Μεσόγειο των προχριστιανικών χρόνων

ΕΕ2.5. Ο δρόμος του λαδιού στο Αιγαίο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή: δίκτυα παραγωγής και διακίνησης των τυποποιημένων δοχείων (containers) μεταφοράς λαδιού

ΕΕ2.6. Δίκτυα αλυκών στη Μεσόγειο από τον Μεσαίωνα έως τα Νεότερα χρόνια, 6ος – 18ος αι.

ΕΕ2.7. Δίκτυα εμπορικών επικοινωνιών και οικονομικών συναλλαγών στον αιγαιακό χώρο κατά τη Βυζαντινή εποχή, με βάση τη μελέτη της κεραμικής: η περίπτωση της Πελοποννήσου και της Κρήτης

ΕΕ2.8. Δίκτυα εμπόρων της πρώιμης νεότερης περιόδου (9ος-15ος αι.): οι ελληνόφωνοι έμποροι της νότιας Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών

ΕΕ2.9. Αγροτικά δίκτυα παραγωγής και διακίνησης προϊόντων στην Πελοπόννησο κατά τη βυζαντινή περίοδο

ΕΕ2.10. Οικιστικά και οικονομικά δίκτυα σε νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στον Μοριά, από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα

ΕΕ2.11. Το οικιακό έπιπλο από την αρχαιότητα μέχρι την προβιομηχανική εποχή

ΕΕ2.12. Το τοπικό και διεθνές δίκτυο ελληνικών εμπορικών οίκων του 19ου αιώνα στην ανατολική Μεσόγειο

ΕΕ2.13. Το δίκτυο του εμπόρου Γεωργίου Α. Μέλου (1712 – 1732) με έδρα τη Βενετία. Το δίκτυο του εμπόρου Μιχαήλ Ιατρού (1802 – 1868) με έδρα το Ναύπλιο

ΕΕ2.14. Δίκτυα επιχειρηματικότητας και συγγένειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα: το παράδειγμα της Λέσβου (1850-1914)

Ενότητα Εργασίας 3: Δίκτυα θεσμών

ΕΕ3.1. Ο στρατός ως μέσο δικτύωσης: εγκατάσταση βετεράνων στη Θράκη των ρωμαϊκών χρόνων

ΕΕ3.2. Δίκτυα αυτοκρατορικών δωρεών, 4ος-12ος αι.

ΕΕ3.3. Λατρεία και οικονομία: τα οικονομικά δίκτυα του Αγίου Όρους (10ος – 18ος αι.)

ΕΕ3.4. Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ελληνικό χώρο (11ος-19ος αι)

ΕΕ3.5. Το δίκτυο της εκκλησιαστικής διοίκησης (15ος-19oς αι)

ΕΕ3.6. Προξενικές αρχές στο Αιγαίο (17ος-19ος αι)

ΕΕ3.7. Αλή πασάς και Φιλική Εταιρεία: δύο ασύμπτωτα δίκτυα;

ΕΕ3.8. Το δίκτυο της Επανάστασης

ΕΕ3.9. Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και η πρώτη προσπάθεια θεσμικής πολιτικής δικτύωσης: οι Λέσχες Φιλελευθέρων

ΕΕ3.10. Ο ρόλος των πολιτιστικών και κοινωνικών δικτύων σε συνθήκες πολιτικής καταπίεσης

Ενότητα Εργασίας 4: Δίκτυα γνώσης και πολιτισμού

ΕΕ4.1. Δίκτυα διάδοσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή: διαπολιτισμικές συναντήσεις και αλληλεπιδράσεις στον ιρανικό χώρο (περ. 550 π.Χ. – 651 μ.Χ.)

ΕΕ4.2. Δίκτυα διακίνησης τεχνιτών και εικονογραφικών θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την ύστερη αρχαιότητα: η περίπτωση των ψηφοθετών στις επαρχίες της Παλαιστίνης και Αραβίας

ΕΕ4.3. Διαδρομές υστεροβυζαντινών αγίων: γεωγραφικά και λατρευτικά δίκτυα

ΕΕ4.4. Διασπορά ελληνικών χειρογράφων του Αγίου Όρους: δίκτυα μετακίνησης κωδίκων από τις αθωνικές μονές στον χώρο της «καθ’ ημάς Ανατολής» και στη Δύση

ΕΕ4.5. Φάρμακα και χρώματα στην ανατολική Μεσόγειο. Αρχαίες πηγές και ιστορικά χειρόγραφα.

ΕΕ4.6. Το δίκτυο εξάπλωσης των καλλιτεχνικών εργαστηρίων θρησκευτικής τέχνης στην Ευρώπη του 17ου και 18ου αιώνα

ΕΕ4.7. Νεοελληνική Ιστοριογραφία, 1529-1900: 2.500 βιβλία. Δίκτυα συγγραφής και έκδοσης

ΕΕ4.8. Λογιοσύνη και δίκτυα ιδεών (19ος αι.)

ΕΕ4.9. Η έννοια του δικτύου στη λογοτεχνία (θεωρητική προσέγγιση): το δίκτυο των λογοτεχνών του βορειοανατολικού Αιγαίου και της γενιάς του τριάντα και οι επαφές τους με ομάδες στη Γαλλία κατά τον μεσοπόλεμο

ΕΕ4.10. Δίκτυα Γλωσσομάθειας: Οι μεταφράσεις 15ος – 19ος αιώνας

ΕΕ4.11. Σύγκρουση και ανταλλαγή μέσα από τους πολέμους των Βυζαντινών: Τεχνογνωσία, πληροφορία, πολιτισμός, 7ος -11ος αι.

Ελληνικά