Αρχαίες Ελληνικές-Ιρανικές Διαπολιτισμικές Συναντήσεις και Αλληλεπιδράσεις στον Ιρανικό Χώρο (περ. 550 π.Χ. – 651μ.Χ.)

Αντιγόνη Ζουρνατζή

Οι γεωγραφικά απομακρυσμένοι και πολιτισμικά διακριτοί κόσμοι της αρχαίας Ελλάδας και του αρχαίου Ιράν ήρθαν σε άμεση επαφή ως συνέπεια των διαδοχικών περσικών και ελληνικών φιλοφοξιών για παγκόσμια κατάκτηση και κυριαρχία. Στα μέσα του έκτου αιώνα π.Χ. οι μακρινές κατακτήσεις του ιδρυτή της περσικής αυτοκρατορίας, Κύρου του Μεγάλου, σηματοδότησαν την απαρχή μιας εποχής που διήρκεσε δύο αιώνες και χαρακτηριζόταν από έντονες ελληνικές-περσικές επαφές και αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα τέλη του τέταρτου αιώνα π.Χ. εγκαινίασαν μια νέα περίοδο ελληνικών-περσικών επαφών στην Ανατολή, αφήνοντας μια κληρονομιά της οποίας ο απόηχος είναι αισθητός στον ιρανικό κόσμο και μετά την κατάρρευση του ελληνικού-μακεδονικού καθεστώτος, μέχρι την αρχή του Ισλαμικού κόσμου και αργότερα.

Με επίκεντρο τα εδάφη του σύγχρονου κράτους του Ιράν, αυτή η παρουσίαση αναδεικνύει ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις αρχαιολογικών ευρημάτων που προσφέρονται για την διερεύνηση των πολιτικών, ιδεολογικών, κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών δικτύων τα οποία διαμόρφωσαν την συμβίωση και προώθησαν τον αμοιβαίο εμπλουτισμό του ελληνικού και ιρανικού πολιτισμού κατά την διάρκεια της αχαιμενιδικής (περ. 550 - 331 π.Χ.), της αλεξανδρινής-σελευκιδικής (330 - περ. 150 π.Χ.), της παρθικής (περ. 150 π.Χ. - 224 μ.Χ.), και της σασανιδικής (224 - 651μ.Χ.) περιόδου. Τα περιεχόμενα της παρουσίασης συνδέονται με το ερευνητικό έργο σε εξέλιξη γύρω από τις αλληλεπιδράσεις του ιρανικού και του ελληνικού πολιτισμού σε ιρανικό έδαφος κατά την αρχαιότητα (iranohellenica.eie.gr.).

Υπεύθυνη μελέτης: Αντιγόνη Ζουρνατζή. Βοηθός έρευνας: Seyedabazar Shobairi. Χαρτογράφηση: Δημήτρης Τριαντακωνσταντής
English