Οικιστικά και οικονομικά δίκτυα σε νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, στην Κύπρο και στον Μοριά, από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα

Ευαγγελία Μπαλτά